Slikar

Constantine Andreou Životopis, život, zanimljive činjenice

Constantine Andreou Životopis, život, zanimljive činjenice

Constantine Andreou, 24. ožujka, roditelji Konstantina Andreou preselili su se u brazilski grad Sao Paulo u godinama koje su dovele do njegovog rođenja 24. ožujka 1917. Njegovi su roditelji otišli kući u Grčku osam godina nakon rođenja i nastanili se u glasovitom. grad Atena....

Edmond Aman-Jean Biografija, život, zanimljive činjenice

Edmond Aman-Jean Biografija, život, zanimljive činjenice

Edmond Aman-Jean, 13. siječnja Edmond Aman-Jean bio je francuski simbolistički slikar, graver, litograf i pastelist, a poznat je po tome što je došao sa Salon des Tuileries, Edmond je bio vodeći francuski slikar svog vremena čija su glavna zanimljiva djela bila portretne slike, uglavnom žena....